Vào chế độ edl 9008 cho máy chạy chip qualcomm đơn giản

#1
Cách này áp dụng cho tất cả dòng máy chạy chip qualcomm
* đơn giản
- không cần chế cáp
- không cần tháo máy test point
- không cần chế cáp eld phức tạp
Công cụ gồm có
# tool
link
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

# Driver
link
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

# hướng dẫn
link
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.