Thi bằng lái xe A2

#1
-Kê trong khoảng ngày 01 tháng 03 năm2014 bằng tài xế mô tô A2 dành cho người điều khiển mô tô 2 bánh với dung tích của động cơ trên 175CC sẽ được cấp phổ biến cho đa số các đối tượng tuổi từ >18 tuổi trở lên.

-Việc bãi bỏ quy định đôi có những đối tượng được phép thi và cấp bằng lái xe A2 theo thông tư cũ chính thức sở hữu hiệu lực từ diễn ra từ ngày 01.03.2014, hầu hết mọi người dân đủ điều kiện sẽ được tham dự thi bằng lái...

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.