request -nubia-z11-nx531j-qcn-file.

vietmobile

Junior Member
#1
urgent!
hi.I need to nx531j (zte nubia z11 ) twrp and I qcn files..Imported phones load to oreo custom rom after coal imei and baseband deleted. Iwas copied imei khác với một tập tin imei writer.but mobile network doesnt connect. I think nó có thể xác định các phân vùng efs. Không cho phép này này cần phải qcn tập tin hoặc việc technical support .help me please.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.