j7prime mất nguồn

#1
nhận máy khách kêu hết pin sạc không lên nguồn .thóa ra kiểm tra thì kẹp nguồn thì chạm 0,02ma thay ic sạc nguồn nhỏ thì hết chạm nhưng không lên nguồn .kẹp nguồn bấm không có doa động gì luôn .ae au đã làm qua xin chỉ giúp với ạ .thanks

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.