Iphone 7+ 128gb bóng bê đê rin.

#1
Như tiêu đề e cần nhượng lại cây:
Iphone 7+ 128gb đen bóng rin.
Trình trạng:
vỏ 95 ( cho là vỏ xấu )
Màn rin ek đẹp bị bọt tý bên hông.
Lấy màn rin đẹp mèo nhẹ (+ 400)
Main rin đẹp.
Bao đúng trình trạng.
Bao test 7 ngày. Lỗi back 1 nốt nhạc.


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.