Chỗ anh em còn ép kính màn iphone linh kiện?

#1
Nay nhận được mấy cái máy toàn màn iphone lk , hỏi mấy chỗ bán bảo giờ không nhập nữa lên không có đồ để ép . Chỗ anh em còn ép loại màn linh kiện không ?

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.