Bán ít Sim Đẹp mới về: 0798883883 , 0702.183333, 0707.838689, 08.33998866....

#1


Bán ít sim mới về cho AE đầu tư:

•• 0798883883 = 19 triệu
( Taxi đầu Thần Tài, Đuôi Song Phát Tài )

•• 0702.183333 = 22 triệu
( 0 thất, 0 về nhì, Nhất định Phát Tài )

•• 08.3399.8866 = 28 triệu
( 4 kép Siêu Phong Thuỷ, 39,86 )

••...

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.