5S lên táo chớp màn hình đỏ

#1
Như tiêu đề, em nhận con 5s rơi nước, đã vệ sinh sạch sẽ. Tình trạng hiện giờ là cứ lên táo xong chớp màn hình đỏ rồi khởi động lại. Cấm máy tính không nhận và không đưa về dfu được. Bấm giữ phím home rồi ghim cáp cũng lên táo tắt và máy tính không nhận. Em đã thay u2 rồi vẫn như vậy.

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.