200 sim viettel 2 cặp gánh giá 25k/s... Bao hủy, bao khóa 60 ngày đêm